Pretežno oblačno
  • 13 °C
  • Pretežno oblačno
Reported on:
12. December 2017 - 0:00

080 28 82

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana

S Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem toplote za geografsko območje mestne občine Ljubljana se ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema toplote (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem), tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje distribucijskega sistema, pogoji in način izvajanja priključitev na distribucijski sistem ter druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in kvalitetno oskrbo s toploto, splošni pogoji za dobavo in odjem, ki urejajo pravice in obveznosti odjemalcev glede dobave, toplote, tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave, in tarifne elemente za dobavo toplote različnim kategorijam odjemalcev glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, kvaliteto in druge elemente.

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 85/2016).

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj