Oblačno
  • 14 °C
  • Oblačno
Reported on:
11. December 2017 - 23:30

080 28 82

Navodila za odčitavanje merilnih naprav

Kako pravilno odčitate merilno napravo za merjenje porabe toplote?

ALLMES MEGACONTROL THERMIFLU

Odčitovalni zaslon prikazuje porabo toplote v MWh.

S pritiskom na rdeči gumb, ki je desno pod zaslonom, dobite prikaz pretoka v m3.

Mehanski vodomer odčitate tako, da odčitate mehansko številčnico na vodomeru od desne proti levi strani. Pretečena količina je izražena v m3.

Imetniki tovrstne kombinacije merilnih naprav za merjenje porabljene toplote odčitate:
a) toplotni števec:

  • porabo v MWh
  • pretok v m3;

b) mehanski vodomer:

  • pretok v m3.

ALLMES MEGACONTROL CF 50

Če je zaslon zatemnjen, dobite odčitek porabe v MWh s pritiskom na enega od gumbov, ki sta pod zaslonom.

Nato s pritiskom na desni gumb preklopite zaslon na prikaz pretoka v m3.

Mehanski vodomer odčitate tako, da odčitate mehansko številčnico na vodomeru od desne proti levi strani.

Pretečena količina je izražena v m3.

Imetniki tovrstne kombinacije merilnih naprav za merjenje porabljene toplote odčitate:
a) toplotni števec:

  •  porabo v MWh,

  • pretok v m3;

b) mehanski vodomer:

  • pretok v m3.

INTEGRAL MK MULTISENZOR

Če na odčitovalnem zaslonu ni nič (je zatemnjen), s pritiskom na enega od gumbov, ki mora trajati vsaj 5 sekund, dobite prikaz porabe v MWh.

Za prikaz pretoka morate hkrati pritisniti na gumba za odčitavanje in ju držati vsaj 5 sekund. Na zaslonu se prikaže pretok v m3.

Opozorilo!
Če na zaslonu prikazani podatki niso v MWh, potem morate pritisniti oba gumba hkrati in ju držati vsaj pet sekund. Dobili boste odčitek porabe, izražene v MWh.
Če se na zaslonu poleg porabe v MWh prikaže datum, je prikazano stanje poraba na datum, prikazan na zaslonu.
Na števcu so shranjeni podatki o porabi za zadnjih trinajst mesecev.
V tem primeru postopek odčitavanja ponovite.

Imetniki tovrstne naprave za merjenje porabljene toplote odčitate toplotni števec:

  • porabo v MWh,
  • pretok v m3.

MEHANSKI VODOMERI

Na omrežju so vgrajeni mehanski vodomeri različnih tipov. Zaslon je mehanski in se nahaja na zgornjem delu naprave. Naprava meri pretok količine, izražene v m3. Odčituje se od desne proti levi strani številčnice. Število decimalnih mest se giblje od dve do štiri. Decimalna mesta se od porabe v m3 ločijo po barvi številčnice ali drugačni barvi okenca zaslona.

Odčita se en odčitek – pretok v m3.

Kje dobite pomoč?

Če imate v vaši toplotni postaji merilne naprave drugih tipov, ki niso opisane, vas prosimo, da pokličete našo merilno službo po telefonu: 01/ 588 92 29. Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali ter posredovali podrobna navodila za odčitavanje vaše merilne naprave.

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj