Oblačno, dež
 • 3 °C
 • Oblačno, dež
Reported on:
11. December 2017 - 5:30

080 28 82

Učinkovita raba energije

Energetika Ljubljana v okviru Programa za doseganje prihrankov energije trenutno aktivno podpira izvedbo naslednjih ukrepov učinkovite rabe energije v obstoječih stavbah:

 • vgradnja nove toplotne postaje za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode:
  • ob prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja ali
  • ob vgradnji nove toplotne postaje, ki zamenja dotrajano toplotno postajo;
    
 • vgradnja novega kotla na zemeljski plin z visokim izkoristkom:
  • ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina ali
  • ob zamenjavi dotrajanega kotla na zemeljski plin;
    
 • vgradnja toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin
   
 • vgradnja novega plinskega kotla z visokim izkoristkom na območjih, kjer je v prihodnosti predvidena izgradnja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Energetike Ljubljana.

 

Način spodbujanja je odvisen od načina izvedbe ukrepa:

Pogoji za določanje popustov ali spodbud in njihova nominalna višina so enaki, le da je pri nepovratnih finančnih spodbudah za fizične osebe treba odvesti še dohodnino v skladu z Zakonom o dohodnini. Za isti ukrep ni mogoče dobiti komercialnega popusta in hkrati nepovratne finančne spodbude.

V primeru npr. stanovanjske hiše je možno pridobiti:

 • 1.500 EUR za vgradnjo nove toplotne postaje ob prvi priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in ob zamenjavi dotrajane toplotne postaje z novo
 • 1.500 EUR za vgradnjo toplotne črtpalke s pogonom na zemeljski plin*
 • 650 EUR za vgradnjo novega kotla na zemeljski plin ob prvi priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina*
 • 250 EUR ob zamenjavi dotrajanega kotla na zemeljski plin z novim*
* Dobavitelj zemeljskega plina je Energetika Ljubljana.

 

 

Dokumentacija, ki potrebna za zaključek naložbe po že zaključenih pozivih:

Javni poziv URE-SUB_2015_01: Izjava o zaključku naložbe URE-SUB_2016_01.pdf

Javni poziv URE-SUB_2017_01: Izjava o zaključku naložbe URE-SUB_2017_01

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj