Oblačno
  • 14 °C
  • Oblačno
Reported on:
11. December 2017 - 23:30

080 28 82

Skrbimo za okolje

OKOLJSKA POLITIKA

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. zagotavlja zanesljivo, varno, okolju prijazno in ekonomsko ter energetsko učinkovito oskrbo prebivalcev mesta Ljubljane in njene okolice z daljinsko toploto in zemeljskim plinom.

Za potrebe oskrbe z daljinsko toploto poteka njena proizvodnja pretežno v visokoučinkovitem procesu sočasne proizvodnje z električno energijo. Zaradi prihrankov primarne energije je ta način proizvodnje prijaznejši do okolja zaradi manjših emisij snovi v zrak in emisij snovi v vode ter manjše rabe naravnih virov. S ciljem zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida v proizvodnji kot gorivo uporabljamo tudi lesne sekance, obnovljiv vir energije. Za proizvodnjo električne energije koristimo tudi sončno energijo; na poslovnem objektu imamo instalirano sončno elektrarno.

Zavedamo se, da so energetske storitve, ki jih nudimo, sprejemljive za okolje samo v primeru upoštevanja visokih okoljskih norm, ki so v posameznih primerih strožje od zakonskih dovoljenih vrednosti. Zahteve po okoljsko in energetski odgovornosti družbe so zapisane tudi v poslovnih dokumentih.

Družba se obvezuje, da bo:

  1. Delovala v skladu z zahtevami iz okoljskih dovoljenj in v skladu z veljavnimi energetskimi in okoljskimi predpisi EU in RS;
  2. Varovala okolje, izboljševala okoljsko in energetsko učinkovitost ter zmanjševala vplive na okolje z vključevanjem okoljskih vidikov v razvojne in investicijske projekte, ki bodo upoštevali tehnologije, ki so zapisane v referenčnih dokumentih za najboljšo razpoložljivo tehniko;
  3. Preprečevala nesreče, v primeru slednjih pa v največji možni meri zmanjševala njihov vpliv;
  4. Nenehno izboljševala sistem ravnanja z okoljem v cilju izboljšanja okoljske učinkovitosti;
  5. Zmanjševala emisije snovi v zrak;
  6. Zmanjševala rabo in porabe vode.

Vpetost lokacij družbe (lokacija Toplarniška 19 in lokacija Verovškova 62 in 70) v urbano okolje zahteva še večjo odgovornost do meščanov Mestne občine Ljubljana. V prizadevanju po dobrih »sosedskih« odnosih gradimo odprt odnos z lokalno skupnostjo in drugimi zainteresiranimi strankami. Aktivno sodelovanje z javnostjo je vzpostavljeno preko spletne strani in mobilnega portala, vsakoletnega srečanja s Četrtno skupnostjo Moste in strokovnih ogledov.

Posebno skrb namenjamo tudi našim kupcem energije, ki jim nudimo različne oblike pomoči v obliki strokovnih nasvetov, prenosa tehničnega znanja in skupnih vlaganj v posodobitve.

Okoljska politika je zavezujoča za vse zaposlene, ostale sodelavce ter zunanje izvajalce.

 

K varovanju naravnega okolja lahko veliko prispeva tudi vsak posameznik po svojih močeh. V ta namen smo za vas pripravili tudi nekaj praktičnih nasvetov: Zlata pravila varčevanja z energijo.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj