Oblačno
  • 14 °C
  • Oblačno
Reported on:
11. December 2017 - 23:30

080 28 82

Zanesljivost dobave

Za posebne odjemalce (zaščitene odjemalce), kamor sodijo tudi gospodinjstva, zemeljskega plina ne sme nikoli zmanjkati. Zanje bo vedno zagotovljena zadostna količina zemeljskega plina.

Dobavitelji in operaterji distribucisjkega sistema zagotavljajo zanesljivost posebnih odjemalcev z instrumenti zagotavljanja zanesljivosti kot so: Energetski zakon, razpršitev dobavnih virov (en vir lahko zagotavlja le 70 % količine zemeljskega plina), skladišča zemeljskega plina, čezmejne zmogljivosti in infrastrukturna prilagodljivost sistema, sodelovanje med operaterji, nadomestna goriva in dolgoročne ter fleksibilne nabavne pogodbe.

Slovensko plinovodno omrežje je s povezavo na plinovode sosednjih držav integralni del evropskega plinovodnega omrežja.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj