Pretežno oblačno
  • 13 °C
  • Pretežno oblačno
Reported on:
12. December 2017 - 0:00

080 28 82

Pregled notranje plinske napeljave

V Energetiki Ljubljana posvečamo veliko pozornost varni, zanesljivi in okolju prijazni distribuciji zemeljskega plina. Zato smo se odločili, da naše kupce opozorimo tudi za njihove obveznosti in pomembnost nadzora nad obratovanjem notranjih plinskih napeljav:

  • Za predpisano izvedbo, dograditev, predelavo in vzdrževanje notranje plinske napeljave za glavno plinsko zaporno pipo je odgovoren lastnik stavbe.

  • Če je lastnik stavbe plinsko napeljavo deloma ali v celoti oddal v najem ali prepustil v uporabo tretjemu, se njegova odgovornost s tem ne spremeni.

  • Notranjo plinsko napeljavo je dovoljeno izvesti, dograditi, spremeniti in vzdrževati samo skladno z navodili delovnega zvezka nemškega združenja za plin in vodo DVGW-TRGI G 600 (2008).

  • Z notranjo plinsko napeljavo in plinskimi trošili mora odjemalec upravljati na tak način, da je izključena verjetnost za nastanek motenj pri drugih odjemalcih ali možnost negativnih učinkov na opremo operaterja distribucijskega sistema.

  • Dograditve in predelave notranje plinske napeljave, zamenjavo plinskega trošila ter uporabo dodatnih plinskih trošil je potrebno prijaviti operaterju distribucijskega sistema.

  • Odjemalec mora skladno z navodili proizvajalca poskrbeti za redne preglede in vzdrževanje vgrajenih plinskih trošil in dimovodnih napeljav.

  • Po priporočilih nemškega združenja za plin in vodo (DVGW) mora lastnik objekta vsako leto opraviti vizualni nadzor plinske napeljave, vsaj na 12 let pa mora nadzor z izvedbo preizkusa tesnosti in ugotovitev o sposobnosti plinske napeljave za obratovanje opraviti za to usposobljen strokovnjak.

 

V spodnji datoteki najdete kontrolni seznam glavnih sklopov plinske napeljave. Predlagamo, da enkrat letno izvedete vizualni pregled in odgovorite na zastavljena vprašanja.

V primeru negativnih odgovorov oziroma ugotovljenih poškodb in nepravilnosti, takoj kontaktirajte inštalaterja ali serviserja plinske peči, ki vam bo pomagal pri odpravi nepravilnosti.

V primeru ugotovljenih motenj oz. nepravilnosti na priključku, vstopu plinske napeljave v stavbo, glavne plinske zaporne pipe, plinomera in regulatorja tlaka plina, to takoj prijavite operaterju distribucijskega sistema, Energetiki Ljubljana d.o.o., na telefonsko številko 01/ 5889 446 (Dežurna služba, 24 ur/dan).

 

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj