Oblačno
  • 14 °C
  • Oblačno
Reported on:
11. December 2017 - 23:30

080 28 82

Laboratorij za merilno tehniko

Laboratorij za merilno tehniko (LMT) Energetike Ljubljana, ki se nahaja na Verovškovi ulici 70, izvaja overitve mehovnih, turbinskih in rotacijskih merilnikov pretoka ter kontrolo elektronskih korektorjev plina.

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 - uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06 , 64/08 in 27/17).

Naše podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »365«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si in www.mirs.gov.si.
 

Pri Slovenski akreditaciji smo akreditirani v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17020:2012, kot kontrolni organ (K-009). Akreditacijska listina K-009 je bila podlaga za imenovanje laboratorija s strani Urada RS za meroslovje za samostojno izvajanje overitev.

Veljavnost akreditacije je mogoče preveriti na spletni strani Slovenske akreditacije www.slo-akreditacija.si.

 

Sodobne merilne linije omogočajo kontrolo merilnikov pretoka plina dimenzij DN 15 do DN 150, v območju od 10 l/h do 1000 m3/h in kontrole elektronskih korektorjev plina v merilnem območju absolutnega tlaka med 0,7 do 20 bar. Poleg osnovne dejavnosti izvajamo tudi servisiranje merilnikov pretoka in regulatorjev tlaka.

 

Merilna linija za testiranje mehovnih plinomerov G4, G6

 

Merilna linija za kontrolo elektronskih korektorjev

Merilna linija za kontrolo elektronskih korektorjev

 

Naročnike storitev laboratorija obveščamo, da podatke o overitvi posredujemo Uradu RS za meroslovje (www.mirs-info.si), lahko pa tudi predstavnikom Slovenske akreditacije za potrebe izvajanja rednih in ponovnih ocenjevanj. V primeru posredovanja podatkov predstavniku državnih organov, ki izkaže pravni interes, bo o nameri naročnik storitve predhodno obveščen.

 

 

Kontakt:

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

Laboratorij za merilno tehniko (na lokaciji Verovškova ulica 70)

1000 Ljubljana

 

T: 01/ 5889 430

M: 051/ 313 036

E: marko.butala@energetika-lj.si

 

Uradne ure:

Vsak delovnik med 8.00 – 15.00 uro

 

Postopek:

  • Ob predaji merilne naprave v overitev je potrebno izpolniti Zahtevo za overitev; če je več merilnih naprav istega tipa, se izpolni tudi Seznam meril za overitev .
  • Pravne osebe morajo izdati pisno naročilo oziroma naročilnico.
  • Postopek overitve obsega kontrolo točnosti merilne naprave v celotnem merilnem področju v skladu s certifikatom o odobritvi tipa in veljavnimi predpisi.
  • Skladnost merilne naprave z zakonskimi zahtevami se potrdi z namestitvijo uradne overitvene oznake – nalepka ali žig, kjer je označena veljavnost overitve.
1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj