Pretežno oblačno
 • 13 °C
 • Pretežno oblačno
Reported on:
12. December 2017 - 0:00

080 28 82

Zgodovina

Sprehod po naši zgodovini

Energetika Ljubljana je nastala leta 1981 po združitvi dejavnosti in znanja dveh podjetij, ki sta se ukvarjali s proizvodnjo energije; z distribucijo plina se je do tedaj ukvarjala Plinarna, preko svojega vročevodnega sistema pa je mesto oskrbovala Komunalna Energetika Ljubljana.

19. stoletje: 1861 – prva cestna svetilka na plin

V šestdesetih letih 19. stoletja je bila dokončana železniška proga Dunaj - Ljubljana; z uvedbo železnice je Ljubljana postala pomemben del trgovinskih poti.  Ideja, da bi namesto »mestne svečave« ulice razsvetljevala močnejša svetloba, je bila le ena izmed posledic tega razvoja. Plin se je v življenju ljubljanskih meščanov prvič pokazal 9. novembra 1861 v obliki prižganih cestnih svetilk, ki so razsvetlile mračne ulice.

Od 20. stoletja....

Uporabnost plina se je kazala v vseh oblikah: sprva v javni razsvetljavi, kasneje pa tudi drugje - za kuhanje in ogrevanje v gospodinjstvih, obrtnih delavnicah in tovarnah.

Tehnologija se je v tem času močno spremenila:

 • najprej so mestni plin pridobivali v retortnih pečeh s suho destilacijo lesa, po letu 1903 pa iz premoga;
 • leta 1932 so retortne peči zamenjale komorne;
 • po letu 1961 je bila uvedena nova tehnologija proizvodnje plina (termokatalično cepljenje tekočega naftnega plina); tudi podoba plinskih trošil se je spreminjala v skladu s ponudbo in uporabnostjo. Izjemen pregled nad to dobo ponuja razstava v Plinarniškem muzeju;
 • leta 1979 Ljubljana prvič dobi zemeljski plin – to pa je bil tudi začetek širjenja plinovodnega sistema v Ljubljani in okolici;
 • konec leta 1990 so z mestnega na zemeljski plin priključili še zadnjega odjemalca.
 • V letu 1961 se je poleg nove tehnologije proizvodnje plina pojavil nov način ogrevanja:
 • 1961 je stara mestna termoelektrarna, ki se je nahajala na Slomškovi ulici,  preurejena v kotlovnico, pričela dobavljati energijo prvemu objektu – bližnji šoli;
 • leta 1966 prične z obratovanjem Toplarna Ljubljana v Mostah, za njo pa še Toplarna Šiška;
 • 1968 se prične proizvodnja pare v Toplarni Ljubljana;
 • 1973 proizvodnja pare v Toplarna Šiška. Ta energent se uporablja predvsem za industrijske objekte ter ljubljansko bolnico;
 • leta 1974 sta se v delavnem procesu povezali podjetje Plinarna in Komunalna energetika Ljubljana (izločena enota iz Toplarne Ljubljana);
 • 1981 se v DO Energetika povežejo energetske dejavnosti, ki so bile tedaj organizirane v TOZD-ih: Komunalna Energetika, Plinarna in Butan Plin. Kot DO Energetika Ljubljana je vpisano v sodni register naslednje leto;
 • podjetje v sedanji organizacijski obliki se je dokončno v pravno-formalno povezano celoto združilo leta 1991, ko se je z združitvijo dejavnosti pričela doba Javnega podjetja Energetike Ljubljana.
 • z ostalimi javnimi podjetji je Energetika Ljubljana od leta 1994 vključena v Mestni Holding Ljubljana (danes Javni Holding Ljubljana).

... do danes:

 • v letu 2010 Energetika Ljubljana vstopi v lastništvo družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (TE-TOL)  in s svojim 42,55-odstotnim deležem ob Republiki Sloveniji postane manjšinska družbenica TE-TOL.
 • v letu 2011 se lastniško razmerje med družbenicama spremeni, in sicer Energetika Ljubljana s 85,2-odstotnim deležem postane večinska družbenica TE-TOL.
 • v letu 2013 Energetika Ljubljana z odkupom preostalega deleža RS v družbi TE-TOL postane njena 100-odstotna družbenica.
 • 31. 1. 2014 Energetika Ljubljana pripoji družbo TE-TOL in ta postane največji energetski sistem v Sloveniji za daljinsko oskrbo s toploto in zemeljskim plinom.
   
1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj