Oblačno, dež
  • 4 °C
  • Oblačno, dež
Reported on:
11. December 2017 - 6:00

080 28 82

Vloga v energetskem sistemu

Daljinska oskrba z energijo v MOL

Energetika Ljubljana predstavlja enega največjih, najbolj razvitih in razvejanih sistemov za daljinsko oskrbo z energijo v tem delu Evrope. Prebivalcem Mestne občine Ljubljana zagotavlja dva temeljna sistema za daljinsko oskrbo z energijo, in sicer sistem daljinskega ogrevanja in sistem oskrbe z zemeljskim plinom.

Sistem daljinskega ogrevanja oziroma vročevodni sistem ogrevanja, ki sodi med okoljsko najsprejemljivejšo energetsko oskrbo, se razprostira predvsem v osrednjem delu mesta Ljubljane in oskrbuje 57.000 stanovanj1.

Drugi energetski sistem v Ljubljani je omrežje zemeljskega plina, ki se razprostira tudi na obrobju mesta in v nekaterih sosednih občinah. Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo z visoko energetsko vrednostjo in je primeren za uporabo na območjih, kjer je lahko kakovost zraka problematična. Z zemeljskim plinom se za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode ali za kuho oskrbuje 63.000 stanovanj2.

 

Delež v energetski oskrbi Slovenije

Energetika Ljubljana proizvede skoraj polovico toplotne energije v sistemih daljinskega ogrevanja v Sloveniji in 3 odstotke električne energije. Večina električne energije je proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom, kar obsega v slovenskem merilu pomemben delež okoljsko in ekonomsko učinkovito proizvedene električne energije. 15 odstotkov električne in toplotne energije je proizvedene iz obnovljivega vira energije lesne biomase (lesnih sekancev), kar je na nacionalni ravni pomemben delež. Manjši delež električne energije (do 75 MWh letno) proizvede tudi s sončno elektrarno, nameščeno na strehi upravne stavbe v Šiški.

Energetika Ljubljana zagotavlja tudi sistemske storitve za elektroenergetski sistem in omogoča strateško rezervo napajanja mesta Ljubljane z električno energijo (s t. i. otočnim obratovanjem).

 

 


[1] Podatki za april 2015.

[2] Podatki za april 2015.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj