Oblačno
  • 14 °C
  • Oblačno
Reported on:
11. December 2017 - 23:30

080 28 82

Cenik CNG

Datum zadnje spremembe: 
1. 10. 2015
  Cena brez DDV Cena z DDV
1 kg CNG 0,7541 EUR 0,9200 EUR 

 * V prodajno ceno CNG z DDV so vključene vse dajatve, trošarine, dodatek za povečanje energetske učinkovitosti ter prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.   

 Cena velja od 1. 10. 2015.

1 |
+ -
Prikaži več Prikaži manj